Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Jakość powietrza

Postępowanie w czasie zwiększonej emisji smogu W czasie występującej emisji smogu należy: 1. Poziom mały (kolor zielony) – przebywać poza budynkiem szkoły możliwie najczęściej. 2. Poziom I (kolor żółty) – skrócić czas pobytu dzieci w terenie oraz ograniczyć aktywność fizyczną wymagającą wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni. 3. Poziom II...

Czym jest smog? Smog (ang.) - smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połączanie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń. W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy: pył zawieszony PM 2,5 pył zawieszony PM10 tlenki azotu (NOx) dwutlenek siarki (SO2) tlenek węgla (CO)...