Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Innowacje i projekty

Innowacje i projekty

Innowacje i projekty

Klasy 5 b, 6a i 6b pod opieką Pani Urszuli Kwapisz realizują:

Ogólnopolski projekt "JESTEM AS - Akceptuję Siebie

Cele projektu to: lepsze poznanie siebie, samoakceptacja siebie, uświadomienie uczniom ich piękna, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku. Symbolem tego projektu jest karta AS. Każdy uczeń może być jak AS - Akceptować Siebie.

Ogólnopolską Innowacją Pedagogiczną "Słówko tygodnia"

Cele główne: wzbogacanie słownictwa uczniów, zachęcanie i motywowanie uczniów do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego.

Cele szczegółowe: uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego, pogłębianie zainteresowania przedmiotem, zwiększanie sprawności w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem, rozwijanie aktywności uczniów w zakresie wykorzystywania trudnych słów, wykorzystywanie przez uczniów nowych słów w mowie i piśmie.

oraz Ogólnopolską Innowację Pedagogiczną "Myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego". Autorką innowacji jest Pani Irmina Żarska.

Celami innowacji są: ułatwianie uczniom uczenia się poprzez notatki wizualne oraz rozwijanie w uczniach umiejętności związanych z twórczym i kreatywnym tworzeniem notatek.

Galeria zdjęć