Informacja

Informujemy rodziców dzieci, które korzystają z żywienia (obiady), że wpłat należy dokonywać na konto szkoły, nie później, niż do 5-go dnia miesiąca. Informację o kwocie należnej do zapłaty za miesiąc marzec otrzymają Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.