Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Egzamin ósmoklasisty

Certyfikaty dla ósmoklasistów będą wydawane 06.07.2023 r. (czwartek) od godz. 12.30 Wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 język polski szkoła 64% Będzin 64% powiat 64% województwo 65% kraj 66% język angielski szkoła 69% Będzin 69% powiat 66% województwo 66% kraj 66% matematyka szkoła 52% Będzin 51%...

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Termin główny<br język polski –23 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut) 2.matematyka –24 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut) język angielski – 25 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do...

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły 8 lipca od godz. 9.00 do godz. 12.00. Zaświadczenie wydawane będzie tylko upoważnionym osobom - dany uczeń, rodzic. Wyniki egzaminu będzie można sprawdzić również na stronie wyniki.edu.pl korzystając z loginu i hasła przekazanego przez...

Poniżej zamieszczamy link do strony Kuratorium Katowice znajdziecie najważniejsze informacje na temat naboru do szkół ponadpodstawowych strona Kuratorium Katowice oraz inne przydatne informacje terminy naboru rekrutacja rozpoczyna się 16 maja podręcznik dla kandydata tu znajdziesz informacje o ilości miejsc w wybranej szkole oferta...

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego...

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Termin główny<br język polski –24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut) 2.matematyka –25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut) język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do...

język polski klasa A  64% klasa B  58% szkoła 61% gmina 57% kraj 59% matematyka klasa A  41% klasa B  42% szkoła 42% gmina 42% kraj 46% język angielski klasa A  64% klasa B  49% szkoła 56% gmina 55% kraj 54% język niemiecki klasa A  30% gmina 38% kraj...

Prosimy Uczniów klas ósmych i ich Rodziców o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole podczas egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczamy również wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące przeprowadzania egzaminów

j. polski 52,3 % - wynik szkoły; kl.8a 61,44 %; kl. 8b 52,3 % matematyka 32,1 % - wynik szkoły; kl.8a 43,80 %; kl. 8b 20,43 % j. angielski 47,2 % - wynik szkoły; kl.8a 54,78 %; kl. 8b 39,74 % więcej informacji na stronie https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php