Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego...

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Termin główny<br język polski –24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut) 2.matematyka –25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut) język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do...

język polski klasa A  64% klasa B  58% szkoła 61% gmina 57% kraj 59% matematyka klasa A  41% klasa B  42% szkoła 42% gmina 42% kraj 46% język angielski klasa A  64% klasa B  49% szkoła 56% gmina 55% kraj 54% język niemiecki klasa A  30% gmina 38% kraj...

Prosimy Uczniów klas ósmych i ich Rodziców o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole podczas egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczamy również wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące przeprowadzania egzaminów

j. polski 52,3 % - wynik szkoły; kl.8a 61,44 %; kl. 8b 52,3 % matematyka 32,1 % - wynik szkoły; kl.8a 43,80 %; kl. 8b 20,43 % j. angielski 47,2 % - wynik szkoły; kl.8a 54,78 %; kl. 8b 39,74 % więcej informacji na stronie https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php