Certyfikat potwierdzający udział grupy przedszkolnej w ogólnopolskim projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

Certyfikat potwierdzający udział grupy przedszkolnej w ogólnopolskim projekcie