Biblioteka

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

8.00 - 14.00

Biblioteka szkolna jest bogato zaopatrzona a jej księgozbiór systematycznie powiększa się dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez projekty szkolne, konkursy czy też lekcje biblioteczne. W roku szkolnym 2018/2019 pozyskano ok. 1000 nowych woluminów.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie, w godzinach 8.00 -14.00
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny tydzień.
 5. Korzystających z biblioteki obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą jej aktualnej wartości rynkowej.
 8. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 9. Uczniom systematycznie biorącym udział w pracach bibliotecznych mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Korzystanie z Centrum Multimedialnego (ICIM) odbywa się w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Internetowe Centrum Multimedialne ( ICIM) przeznaczone jest do celów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób związanych z oświatą.
 3. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają osoby, które przygotowują się do zajęć lekcyjnych lub konkursów.
 4. Dostęp do komputerów jest możliwy jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 5. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Bibliotekarz ma prawo wglądu do wykorzystywanych przez użytkownika stron.
 8. W  ICIM jest zabronione :
  • modyfikowanie zasobów komputera, dogrywanie plików,
  • wykonywanie czynności naruszające prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania i danych,
  • korzystania ze stron zawierających treści obraźliwe.
 9. Po zakończonej pracy należy wyłączyć program i komputer zgodnie z zasadami obsługi.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. W czytelni należy zachować ciszę i porządek.
 3. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 4. Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 5. Wykorzystane czasopisma należy odnieść się na ustalone miejsce, książki oddać bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można korzystać z dwóch książek.
 7. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 8. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma, książki i programy edukacyjne należy zwrócić bibliotekarzowi.