Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Ratownicy czytelnictwa

W ramach programu Ratownicy Czytelnictwa z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniowie z klas 4, 5 i 7 przygotowali przedstawienie pt. "Księżniczka na ziarnku grochu". Swoją sztukę przedstawili przedszkolakom oraz uczniom naszej społeczności szkolnej za co o trzymali ogromne brawa. Warto dodać, że rekwizyty, stroje i scenografię oraz muzykę opracowali samodzielnie, oczywiście pod kierunkiem nauczycieli: J. Gaweł, L. Kosmały oraz M. Kołtońskiego.
W młodszych klasach nauczyciele czytali na głos uczniom książkę pt.”Miś zwany Paddington” Czytanie książek o przygodach misia Paddingtona to wspaniały sposób na rozwijanie wyobraźni i rozbudzanie miłości do literatury. Atrakcyjną formą promowania czytelnictwa okazała się specjalnie skonstruowana do tego celu fotobudka w postaci misia Paddingtona. Uczniowie jak również nauczyciele bardzo chętnie robili sobie zdjęcia w fotobudce. Zabawy i uciechy było przy tym niemało

Szkoła Pamięta 2023

Celami, które nam towarzyszyły w akcji #szkolapamieta były:


kształtowanie świadomości i postawy wobec symboli narodowych, oraz poszerzania wiedzy na temat ojczyzny,
rozwijanie wśród dzieci i uczniów poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji.


Podjęliśmy następujące działania:
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wyświetlenie prezentacji na temat 11 listopada - Odzyskanie Niepodległości, spacer na cmentarz Św. Trójcy, zapalenie zniczy na grobach żołnierzy, wykonywanie kokardy narodowej, nauka wierszy patriotycznych, gazetek w salach lekcyjnych, przeprowadzenie pogadanek tematycznych, realizacja projektu „Karta dla Polski”.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W pierwszych dniach października obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku odbywał się on pod hasłem Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie.

Na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, informatyki, zajęciach edukacji
wczesnoszkolnych, zajęciach przedszkolnych oraz terapeutycznych, a także na świetlicy szkolnej nauczyciele wyjaśniali uczniom zagadnienia dysleksji. W klasach młodszych odbyły się warsztaty i pogadanki. Uczniowie klas starszych tworzyły mini-plakaty ortograficzne oraz prezentacje wyjaśniające problem oraz istotę zjawiska dysleksji. Przypomniane zostały sylwetki współczesnych, znanych dyslektyków, którzy pomimo trudności odnieśli w szkole sukces. Uczniowie rozwiązywali przygotowane krzyżówki, diagramy, łamigłówki, zadania
ortograficzne, wykreślani ki itp. Zgodnie z tegorocznym hasłem Tygodnia uczniowie mieli okazję na lekcji informatyki sięgnąć także po różnorodne ćwiczenia interaktywne. Jak co roku korytarze szkolne zdobiły dekoracje oraz kolorowe informacje związane z tym wyjątkowym tygodniem.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólną zabawę.

Projekt "Odblaskowa szkoła"

Zajęcia skupiały się wokół edukacji o bezpieczeństwie, jak również przypominały o właściwym zachowaniu w ruchu drogowym. Dzieci zapoznały się do czego służą elementy odblaskowe i jak prawidłowo z nich korzystać.

Wpłaty za obiady

Informujemy, że od środy 6 września, w stołówce szkolnej będą wydawane obiady.

Kwota do wpłaty dla zainteresowanych żywieniem dziecka w miesiącu wrześniu wynosi 90 zł (18 dni żywieniowych x 5 zł tj. koszt jednego obiadu).

Numer konta do wpłaty: 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478

Płatności należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca.
Wyjątkowo w tym miesiącu wpłat należy dokonać do dnia 8 września, tj. do piątku.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie przyjmuje świetlica szkolna, telefon: 511 129 428

Magiczny Dywan

Magiczny Dywan, to innowacyjna, interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Ta pomoc jest już w naszej szkole! Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczniowie mogą przeżywać wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Magiczny Dywan wraz ze swoimi animacjami przyciąga, co widać już po pierwszych zajęciach, w których uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego. Interaktywna podłoga służy zarówno zabawie, jak i rehabilitacji poprzez ruch. Duża różnorodność gier sprawia, że każde dziecko znajdzie tu swoją ulubioną zabawę. Nauczyciele w zajęciach dydaktycznych będą mogli wykorzystać programy, które skutecznie rozwijają u uczniów motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i  szybkość reakcji, a jednocześnie w atrakcyjny sposób przekazują wiedzę, ćwiczą pamięć i uczą. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie polubią zajęcia na Magicznym Dywanie.
Zakup rzutnika i programu stały się możliwe dzięki wsparciu finansowemu FUNDACJI TAURON.
Serdecznie dziękujemy Prezes Fundacji Pani Sylwii Strzelec oraz przedstawicielowi Rady Rodziców Panu Maciejowi Sierpińskiemu.

Nasza „Czwórka”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35


Liczba oddziałów szkolnych 18
Liczba oddziałów przedszkolnych 2 
Liczba uczniów 393
Liczba nauczycieli 49


Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o  „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków.
Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:


wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.


Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla...

Nasz Patron

STANISŁAW STASZIC

Urodził się 16 listopada 1755 r. w Pile, w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziad byli burmistrzami w rodzinnym mieście. Staszic pobierał naukę w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie studiował we Francji i w Niemczech.

Swoje poglądy polityczne przedstawił w "Przestrogach dla Polski". Ratunek dla ojczyzny widział w silnych, centralistycznych rządach. " użyteczniejszą narodowi naszemu byłaby w tym razie absolutna monarchia, jak zła rzeczpospolita. Bo pierwsza naród Polaków zachowa" - pisał w 1790 r. "Przestrogach".

Staszic nie był jedynie teoretykiem w dziedzinie polityki. Sam realizował swoje idee na gruncie społecznym. W 1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Było ono swego rodzaju spółdzielnią zrzeszająca początkowo ponad 300 gospodarzy. Chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny, każdy posiadał własne gospodarstwo. Wszyscy byli zobowiązani do wzajemnej pomocy, szczególnie w wypadku klęsk żywiołowych.

W wielkiej polityce wspierał reformy Sejmu Czteroletniego, które miały na celu wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Rzeczpospolitej.

W latach 1807 - 1824 zajmował się edukacją. Był członkiem Izby Edukacyjnej, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współtworzył warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ufundował jego siedzibę i przewodniczył mu od 1807 r. Był współorganizatorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1816...