Zdalna szkoła +

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Zdalna Szkoła +”

Program jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie szkół na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Dziki wsparci Organu Prowadzącego, w ramach dofinansowania otrzymaliśmy cztery laptopy, które możemy udostępnić uczniom nieposiadającym sprzętu do nauki zdalnej. W pierwszej kolejności laptopy chcemy przekazać uczniom z rodzin wielodzietnych.

Dokładnych informacji udzielają wychowawcy klas.