Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Wznowienie zajęć rewalidacyjnych w szkole od 18 maja

Wznowienie zajęć rewalidacyjnych w szkole od 18 maja

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole.

Rewalidacja w szkole zostanie zorganizowana na wniosek rodzica, wstępne zgłoszenia należy złożyć do specjalistów prowadzących rewalidację do 15 maja.

Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego- między innymi:
- wyznaczony konkretny czas i miejsce zajęć,
- zachowanie dystansu uczeń - nauczyciel,
- mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.

Rodzice podpisują oświadczenie:
o stanie zdrowia dziecka
o braku odbywania kwarantanny lub izolacji w najbliższym otoczeniu dziecka w związku z zakażeniem lub zagrożeniem zakażeniem koronawirusem,
o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. St. Staszica w Będzinie w związku z zagrożeniem COVID – 19”.

Rodzice potwierdzają znajomość Wytycznych skierowanych do rodziców/opiekunów przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej zakresie organizacji zajęć w szkole i jednocześnie deklarują pełne zastosowanie się do Wytycznych

Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Pliki do pobrania

Oświadczenie rodziców

Format: DOC, Waga: 27 kB

Pobierz plik doc

oświadczenie rodzica

Format: PDF, Waga: 184 kB

Pobierz plik pdf

Rekomendacje GIS

Format: PDF, Waga: 109 kB

Pobierz plik pdf

Procedury bezpieczeństwa- zajęcia rewalidacyjne

Format: DOC, Waga: 32 kB

Pobierz plik doc

zał. 2a Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

Format: DOC, Waga: 25 kB

Pobierz plik doc