Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I - III od 25 maja

Wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I - III od 25 maja

Podstawowe zasady organizacji opieki dla uczniów klas I-III

-Opieka zostanie zorganizowana na wniosek rodzica, wstępne zgłoszenia należy złożyć do wychowawców do 21 maja.
-Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego - między innymi opieka w małych grupach, zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
-Rodzice podpisują oświadczenie (do pobrania poniżej), że zapoznali się z procedurami sanitarnymi, znają zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-19.
-Oświadczenie dostarczone jest do szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć przez dziecko.