W okresie zawieszenia zajęć.

RODZICE!

NAUCZANIE
W okresie zawieszenia zajęć nasz szkoła prowadzi formę "nauczania domowego" z wykorzystaniem e-dziennika. W związku z tym, informacje dotyczące nauczania: jednostki lekcyjne w podręcznikach do przeczytania, ćwiczenia, inne formy pracy ucznia będą przesyłane przez poszczególnych nauczycieli na Państwa adresy mailowe lub jako praca domowa w e-dzienniku.

Proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Bardzo prosimy Państwa o motywowanie dziecka do podejmowania działań i ich kontroli.

ZASADY POSTĘPOWANIA
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dziecka, jeszcze raz porozmawiajcie Państwo z dzieckiem o podstawowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny.
Dziecko powinno pozostać w domu. Zwróćcie uwagę dziecku, żeby nie traktowało czasu zawieszenia zajęć jako okazji do spotkań towarzyskich, wyjść, szczególnie w miejsca, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

Przeglądajcie Państwo na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.