Stypendium za osiągnięcia w nauce

Termin składania wniosków o Stypendium Miasta Będzina za osiągnięcia w nauce do 30 września 2020 r.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami.

Wniosek składa rodzic ucznia w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Więcej informacji na: STRONA