Skolioza

Najpoważniejszym zniekształceniem kręgosłupa jest skolioza. Charakteryzuje ją skrzywienie w kształcie litery S lub C. Postęp skoliozy związany jest z okresem przyspieszonego wzrostu dziecka (między 7-8 i 12-13 rokiem życia), szczególnie przed okresem dojrzewania.

Pilna obserwacja przez rodziców i nauczycieli pozwala na wczesne wykrycie skoliozy i właściwe leczenie, które pozwoli zapobiec późnym następstwom deformacji.

Następujące objawy mogą świadczyć o występowaniu skoliozy: - nierówne ustawione barki, - odstająca łopatka, - krzywo przebiegający kręgosłup, - nierówno ustawione biodra, - przechylenie dziecka na jedną stronę, - bóle kręgosłupa, - "garbienie się".

Jeśli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów u swojego dziecka niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem ortopedą.

Nieleczona skolioza może doprowadzić do: - zniekształcenia klatki piersiowej, - uciskania narządów wewnętrznych (głównie płuc i serca)prowadząc do upośledzenia wydolności krążenia i oddychania, - zmniejszonej sprawności fizycznej, - duszności, - kompleksu psychicznego, spowodowanego obecnością garbu żebrowego.

Skolioza odpowiednio wcześnie wykryta i właściwie leczona pozwala uniknąć wystąpinia groźnych dla zdrowia i życia późnych powikłań.