Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor szkoły

mgr Tomasz Sowa

z-ca Dyrektora

mgr Małgorzata Soja

Oddział przedszkolny:

mgr Justyna Guzy

mgr inż. Natalia Trybała

Edukacja wczesnoszkolna:

Anna Kobus

mgr Ewa Lacek

mgr Monika Piwońska

mgr Dorota Skrzypczyk

mgr Anna Smuga

mgr Beata Witkowska

J. polski:

mgr Renata Kaczmarczyk

mgr Teresa Kozub

mgr Urszula Kwapisz

mgr Małgorzata Lubojańska

J. angielski:

mgr Margarete Niklewicz

mgr Anna Śreniawska

mgr Monika Woźniak

J. niemiecki:

mgr Margarete Niklewicz

Historia:

mgr Barbara Szymczyk

mgr Izabella Bugdoł

WOS:

mgr Barbara Szymczyk

Matematyka:

mgr Bożena Krzysztofik

mgr Violetta Kaczmarzyk

mgr Agnieszka Michalska

Przyroda

mgr Joanna Skwara

Biologia:

mgr inż. Renata Wojtanek

Geografia:

mgr Małgorzata Soja

mgr Joanna Skwara

Muzyka:

mgr Tomasz Sowa

mgr Robert Leszczyński

Plastyka:

mgr Patrycja Hetmańczyk-Bryła

Technika:

mgr Mariusz Hajduk

Informatyka:

mgr Przemysław Dubiński

Fizyka:

mgr inż. Renata Wojtanek

Chemia:

mgr Violetta Kaczmarzyk

Religia:

mgr Zofia Dąbek

ks. Mariusz Juraszczyk

Wychowanie fizyczne:

mgr Mariusz Hajduk

mgr Jacek Ostrowski

mgr Dariusz Syguła

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Renata Wojtanek

Edukacja dla Bezpieczeństwa:

mgr Beata Witkowska

Doradztwo zawodowe:

mgr Renata Kaczmarczyk

Świetlica:

mgr Agnieszka Herman

mgr Patrycja Hetmańczyk – Bryła

mgr Paulina Szymanowska

Biblioteka:

mgr Jadwiga Gaweł

Pedagog szkolny:

mgr Renata Orczyk

Pedagog specjalny:

mgr Monika Gimzia

Psycholog szkolny:

mgr Aleksandra Kilka-Sitko

Logopeda:

mgr Anna Gmerek-Kwitowska

Nauczyciele współorganizujący kształcenie ucznia:

mgr Karolina Grabowska- Zawada

mgr Lidia Kosmała

mgr Mateusz Kołtoński

mgr Monika Gimzia

mgr Martyna Kita

mgr Anna Jeziorowska

mgr Janina Kiesiewicz

Rehabilitacja ruchowa:

mgr Gabriela Raczyńska