Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły

mgr Tomasz Sowa

z-ca Dyrektora

mgr Małgorzata Soja

Oddziały przedszkolne:

mgr Anna Smuga

mgr Justyna Guzy

Natalia Kot

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Anna Jeziorowska

Anna Kobus

mgr Ewa Lacek

mgr Monika Piwońska

mgr Dorota Skrzypczyk

mgr Klaudia Sokołowska - Baryś

mgr Beata Witkowska

J. polski:

mgr Renata Kaczmarczyk

mgr Teresa Kozub

mgr Urszula Kwapisz

mgr Małgorzata Lubojańska

J. angielski:

mgr Katarzyna Imielska

mgr Anna Śreniawska

mgr Monika Woźniak

J. niemiecki:

Joanna Brodzińska

Historia:

mgr Barbara Szymczyk

WOS:

mgr Barbara Szymczyk

Matematyka:

mgr inż. Lilianna Ilasz

mgr Violetta Kaczmarzyk

mgr Agnieszka Michalska

Przyroda

mgr inż. Renata Wojtanek

Biologia:

mgr inż. Renata Wojtanek

Geografia:

mgr Małgorzata Soja

mgr Joanna Skwara

Muzyka:

mgr Tomasz Sowa

mgr Aleksandra Marko-Lech

Plastyka:

mgr Patrycja Hetmańczyk-Bryła

Technika:

mgr Jacek Brewor

Informatyka:

mgr Jacek Brewor

Fizyka:

mgr Aneta Tumidaj

Chemia:

mgr Violetta Kaczmarzyk

Religia:

mgr Zofia Dąbek

ks. mgr Michał Musialski

Wychowanie fizyczne:

mgr Mariusz Hajduk

mgr Jacek Ostrowski

mgr Dariusz Syguła

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Renata Wojtanek

Edukacja dla Bezpieczeństwa:

mgr Bożena Skubis

Doradztwo zawodowe:

mgr Renata Kaczmarczyk

Świetlica:

mgr Katarzyna Imielska

mgr Agnieszka Herman

mgr Patrycja Hetmańczyk – Bryła

mgr Karolina Grabowska- Zawada

Biblioteka:

mgr Jadwiga Gaweł

Pedagog szkolny:

mgr Renata Orczyk

Logopeda:

mgr Anna Gmerek-Kwitowska

Nauczyciele współorganizujący kształcenie ucznia:

mgr Lidia Kosmała

mgr Mateusz Kołtoński

mgr Janina Kiesiewicz

mgr Monika Gimzia

mgr Martyna Kita

mgr Agata Smolińska

Rehabilitacja ruchowa:

mgr Magdalena Stawińska