Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły

mgr Tomasz Sowa

z-ca Dyrektora

mgr Małgorzata Soja

Oddziały przedszkolne:

mgr Anna Smuga

mgr Justyna Guzy

mgr Klaudia Sokołowska – Baryś

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Anna Jeziorowska

mgr Ewa Lacek

mgr Monika Piwońska

mgr Dorota Skrzypczyk

mgr Beata Witkowska

Anna Kobus

J. polski:

mgr Teresa Kozub

mgr Barbara Szymczyk

mgr Małgorzata Lubojańska

mgr Urszula Kwapisz

mgr Agnieszka Górska- Dworak

J. angielski:

mgr Anna Śreniawska

mgr Monika Woźniak

mgr Katarzyna Imielska

Historia

mgr Barbara Szymczyk

Matematyka:

mgr inż. Lilianna Ilasz

mgr Violetta Kaczmarzyk

mgr Agnieszka Michalska

Przyroda:

mgr Agnieszka Jagielska

mgr inż. Renata Wojtanek

Biologia:

mgr inż. Renata Wojtanek

Geografia:

mgr Małgorzata Soja

Muzyka:

mgr Tomasz Sowa

mgr Aleksandra Marko-Lech

Plastyka:

mgr Patrycja Hetmańczyk-Bryła

Technika:

mgr Jacek Brewor

Informatyka:

mgr Jacek Brewor

J. niemiecki:

mgr Karolina Pilawska

Fizyka:

mgr Aneta Tumidaj

Chemia:

mgr Violetta Kaczmarzyk

Religia:

mgr Zofia Dąbek

ks. mgr Stefan Wielgomas

Wychowanie fizyczne:

mgr Jacek Ostrowski

mgr Mariusz Hajduk

mgr Dariusz Syguła

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Renata Wojtanek

Doradztwo zawodowe:

mgr Bożena Skubis

Świetlica:

mgr Katarzyna Imielska

mgr Agnieszka Herman

mgr Patrycja Hetmańczyk – Bryła

mgr Anna Bielska

Biblioteka:

mgr Jadwiga Gaweł

Pedagog szkolny:

mgr Renata Orczyk

Logopeda:

mgr Anna Gmerek-Kwitowska

Nauczyciele współorganizujący kształcenie ucznia:

mgr Lidia Kosmała

mgr Mateusz Kołtoński

mgr Janina Kiesiewicz

mgr Monika Gimzia

mgr Karolina Grabowska-Zawada

mgr Martyna Kita

mgr Agata Smolińska

Rewalidacja ruchowa:

mgr Dorota Zemła