Rekrutacja klasy pierwsze

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie informuje, że od 1 marca do 26 marca 2021 r. odbywa się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie, z roczników 2014 i  2015 (których rodzice/opiekunowie zdecydowali się na skorzystanie z prawa do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

Sposób dostarczania dokumentów:

wysłanie skanu podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów( łącznie z  podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych) drogą mailową na adres mail placówki

lub dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rekrutacja do klasy I ”