Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Projekty edukacyjne

"Będzińskie Szkoły Górą!- różne możliwości, te same szanse" Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększający ich szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. W ramach zadań...

Szkoła realizuje projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - Sesje z plusem. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Projekt...

Oddział Przedszkolny "Sówki" bierze udział w niezwykłym projekcie edukacyjnym "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Jego celem jest rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do książek. Dzieci wspólnie z wychowawcami wybrały grupową maskotkę - Misia, który przez cały rok będzie podróżował po ich domach i słuchał bajek czytanych przez rodziców....