Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Projekty edukacyjne

"Będzińskie Szkoły Górą!- różne możliwości, te same szanse" Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększający ich szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. W ramach zadań...

Od października do listopada 2018 r. w szkole był realizowany program „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, Był on częścią kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Celem programu było zapoznanie uczniów z pozytywnymi wartościami, pokazanie korzyści płynących z ich zastosowania na co dzień. Kolejnym celem było...

W 2016 roku szkoła rozpoczęła współpracę międzynarodową w ramach programu e-Twinning. Program ten umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka projektów nawiązuje do podstawy programowej oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji...

Szkoła realizuje projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - Sesje z plusem. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Projekt...

Oddział Przedszkolny "Sówki" bierze udział w niezwykłym projekcie edukacyjnym "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Jego celem jest rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do książek. Dzieci wspólnie z wychowawcami wybrały grupową maskotkę - Misia, który przez cały rok będzie podróżował po ich domach i słuchał bajek czytanych przez rodziców....