Materiał promocyjny ZSOiT Czeladź - dla 8 klas

Ósmoklasisto! Wybierz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

Oferujemy naukę w:
- Liceum Ogólnokształcącym
(profil ogólny lub z innowacją „Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne”); -Technikum
(zawód: technik hotelarstwa; technik logistyk/spedytor; technik reklamy; technik grafiki i poligrafii cyfrowej; technik ekonomista);
- Szkole Branżowej I stopnia (zawód: sprzedawca lub magazynier logistyk).

Wszystkie informacje na temat naszych kierunków i materiały promocyjne znajdziesz na naszej stronie:

link (w tym zakładka DLA KANDYDATÓW)

oraz szkolnym facebooku:

link do facebook

link

link

Wybierz mądrze-postaw na Grodziecką :)

Czekamy na Ciebie!