Materiał promocyjny Szkoły Muzycznej w Będzinie

Szanowni Państwo!
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Choina w Będzinie, prosi o zapoznanie się z poniższymi materiałami, w ramach rekrutacji na następny rok szkolny.

link do filmu o szkole