Lekcja: Enter

Lekcja: Enter

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter".
Nauczyciele oraz kadra kierownicza szkoły wezmą udział w szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych, TIK i  aktywizujących metod nauczania.