Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Konsultacje dla uczniów klas 8 od 25 maja

Konsultacje dla uczniów klas 8 od 25 maja

Podstawowe zasady organizacji konsultacji uczniom klas VIII

-Konsultacje zostaną zorganizowane na wniosek i za zgodą rodziców, wstępne zgłoszenia należy składać do wychowawców do dnia 21 maja
-Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego - między innymi indywidualnie lub w małych grupach, zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
-Rodzice podpisują oświadczenie (do pobrania poniżej), że zapoznali się z procedurami sanitarnymi, znają zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-1
- Uczeń przychodzi na konsultacje z podpisanym oświadczeniem i po wcześniejszym zgłoszeniu do wychowawcy.

**Szczegółowy harmonogram organizacji konsultacji dla klas ósmych znajduje się w zakładce Dla Ucznia **.