Informacja dyrektora szkoły dla Rodziców

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożoną zachorowalnością na grypę i choroby grypopodobne oraz zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia wirusem COVID – 19 dyrektor szkoły informuje, że zapewnia się dzieciom stały dostęp do mydła i ręczników papierowych w toaletach. Przy wejściu do szkoły znajduje się podajnik z płynem dezynfekującym dla rodziców i innych osób wchodzących na teren jednostki.

Jednocześnie proszę ograniczyć wejścia na teren szkoły do spraw niezbędnych.

Informuję również, że podjęte zostały działania mające na celu uzupełnienie zapasów płynów dezynfekujących. Wzmocniono nadzór nad pracownikami obsługi, którzy odpowiedzialni są za utrzymanie czystości. Zapewniono im środki do dezynfekcji dużych powierzchni, toalet oraz poręczy i klamek.

Na bieżąco przeprowadzane są kontrole stanu czystości oraz zaopatrzenia w niezbędne środki przez dyrektora, jak również przez pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Możecie Państwo również, w miarę możliwości, zaopatrzyć dziecko w dodatkowy żel lub płyn dezynfekujący.

Proszę obserwować dzieci i w trosce o ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób nie posyłać na zajęcia dzieci przeziębionych, ze stanem podgorączkowym, katarem lub kaszlem.

Nauczyciele i pielęgniarka na bieżąco na zajęciach przeprowadzają pogadanki z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, zachowywania w sytuacji kontaktu z osobą chorą. W szkole udostępnione zostały plakaty informujące o zagrożeniach i zachowaniu się w przypadku wzmożonej zachorowalności na choroby wirusowe, a także instrukcje właściwego sposobu mycia rąk.

Jednocześnie proszę o przeprowadzenie z dziećmi dodatkowych rozmów dotyczących profilaktyki w ww. zakresie oraz używania środków czystości zapewnionych przez szkołę. Niestety nadal zdarzają się przypadki niszczenia dozowników mydła czy wrzucania rolek ręczników papierowych i papieru toaletowego do toalet.

Jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa sugestie dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole.

Dyrektor Szkoły
Tomasz Sowa