Informacja dotycząca placu zabaw

Informacja dotycząca placu zabaw

Plac zabaw i boisko szkolne w godzinach od 9.00 do 14.30 mogą być udostępnione uczniom, którzy znajdują się pod opieką Rodziców. Zainteresowanych Rodziców prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły.

08.04.2019